Mandage kl. 18.30
med Tim Hansen eller Vagn Anders Hansen

En let anretning, kaffe, sanghæfte og musik
Nyt sanghæfte hver gang!

HUSK tilmelding  på tlf. 74 60 81 83

Al-sang

Efter den tyske besættelse opstod frygt for dansk identitet, og en national bevægelse gik over landet. Et af udslagene af dette var store sangstævner, alsang, hvor tusindvis af danskere mødtes og sang danske sange.

Den 1. september 1940 blev der på samme tid afholdt sangstævner over hele landet. Man regner med, at ca. 740.000 deltog for at vise deres danskhed.

Al-sang - 22. juni

Mandag den 22. juni kl. 18.30
- med en let anretning!

Pr. kurvert kr.

125,-

BORGERMAD.DK

Holbøl Landbohjem  ·  Storegade 14  ·  Holbøl  ·  6340 Kruså  ·  Tlf. 74 60 81 83

Al-sang